skuldsanering

Skuldsanering innebär att en skuldsatt person helt eller delvis kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

För företag och andra juridiska personer gäller andra regler som exempelvis ackord. Även konkurs tillämpas oftare för juridiska personer i syfte att få tillbaka fordringar. Privatpersoner behåller sina skulder om de går i personlig konkurs.

Det räcker inte att ha hamnat i en skuldfälla och vara skuldsatt med en betalningsproblem för att få skuldsanering. Enligt lagen ska kommunen bland annat inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt ge den skuldsatta råd och anvisningar. Konsumentverket ska ge kommunerna stöd och vägledning i frågan. Många kommuner har speciella budget- och skuldrådgivare för detta ändamål.

Så här går en skuldsanering till

Skuldsanering är en process som syftar till att en person som inte kan betala sina skulder ska kunna bli skuldfri. Detta görs genom att en plan upprättas för hur skulderna ska betalas tillbaka under en period på fem år. Efter fem år kan personen bli skuldfri om denne har följt planen och betalat tillbaka så mycket som möjligt av skulderna.

Skuldsanering inleds genom att du ansöker om det hos din tingsrätt. För att kunna ansöka om skuldsanering måste du ha skulder som överstiger din tillgång och ha betalningsproblem som inte går att lösa på annat sätt.

För att få skuldsanering måste du visa att du har gjort allt du kan för att betala tillbaka skulderna på egen hand och att det inte är möjligt för dig att göra det utan hjälp. Du måste också ha en god ekonomisk hushållning och en realistisk plan för hur du ska betala tillbaka skulderna inom fem år.

Om din ansökan godkänns kommer en förhandlingsman att utses som hjälper dig att upprätta en skuldsaneringsplan. Planen innehåller en lista över dina skulder och hur mycket du ska betala tillbaka varje månad under fem år. Om du följer planen och betalar tillbaka så mycket som möjligt av skulderna kan du bli skuldfri efter fem år.

Under skuldsaneringen är det viktigt att du lever på en budget och inte tar på dig nya skulder. Du måste också redovisa dina inkomster och utgifter till förhandlingsmannen och vara öppen om din ekonomiska situation.

Skuldsanering är en process som kräver tålamod och självdisciplin, men det kan vara en väg till att bli skuldfri om du har betalningsproblem och inte kan betala tillbaka dina skulder på egen hand.

Vad krävs för skuldsanering?

För att bli beviljad skuldsanering krävs det att du uppfyller vissa grundläggande krav. Här är några av de vanligaste kraven:

 • Skulderna måste vara omöjliga att betala tillbaka på egen hand. Detta innebär att du har gjort allt du kan för att betala tillbaka dina skulder utan att lyckas.
 • Du måste ha en god ekonomisk hushållning. Detta innebär att du måste ha en realistisk budget och inte ta på dig nya skulder.
 • Du måste ha varit bosatt i Sverige i minst ett år.
 • Du får inte ha gjort dig skyldig till grovt ekonomiskt brott, exempelvis bedrägeri.
 • Du får inte ha nekats skuldsanering tidigare på grund av att du inte följt din betalningsplan eller på grund av att du begått nya ekonomiska misstag.

Förutom dessa grundläggande krav kan det finnas ytterligare krav som varierar mellan olika kommuner och domstolar. Det är därför viktigt att du kontaktar din tingsrätt för att få mer information om vad som krävs för att ansöka om skuldsanering.

Låna med skuldsanering

Att låna pengar med skuldsanering kan vara svårt eftersom skuldsanering är en process där du betalar tillbaka dina skulder över en längre period. Under skuldsaneringen är det viktigt att du har en budget som du följer för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka dina skulder. Om du tar ett lån under skuldsaneringen kan det påverka din budget och göra det svårare att betala tillbaka dina skulder enligt planen.

Det är också viktigt att notera att många långivare ser skuldsanering som en hög risk och kan därför vara ovilliga att låna ut pengar till dig. Om du lyckas hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till dig under skuldsaneringen, kan räntan vara högre än för personer utan skulder eller betalningsanmärkningar.

Om du funderar på att ta ett lån under skuldsaneringen är det viktigt att du tänker igenom beslutet noga och överväger om du verkligen har råd att ta på dig ytterligare skulder. Det kan vara bättre att fokusera på att betala tillbaka dina befintliga skulder enligt planen och undvika att ta på dig mer skulder som kan göra det svårare att bli skuldfri.

Sms lån med skulder

Att ta ett sms lån med skulder kan vara svårt eftersom de flesta långivare kräver att du inte har några obetalda skulder eller betalningsanmärkningar för att bevilja ett lån. Men det finns några alternativ som kan hjälpa dig att få ett sms lån trots skulder:

Låna mindre belopp

Om du har skulder kan det vara bättre att låna en mindre summa pengar, eftersom långivare kan vara mer benägna att bevilja ett mindre lån. Detta minskar också risken för att du kommer att ta på dig mer skulder än du kan hantera.

Sök hos Sms-långivare

Sms-långivare är ofta mer flexibla när det gäller att bevilja lån till personer med skulder så chansen är större att du kan ta ett sms lån än andra lån.. Men tänk på att räntan kan vara högre än för personer utan skulder eller betalningsanmärkningar.

Medsökande

Om du har en familjemedlem eller en vän som har en stabil inkomst och ingen skuld kan du be dem att stå som medsökande för att öka dina chanser att få ett lån.

Betala av dina skulder

Innan du ansöker om ett lån, försök att betala av dina befintliga skulder för att öka dina chanser att få ett lån. Detta visar också långivaren att du tar ansvar för dina skulder och ökar dina chanser att bli beviljad ett lån.

Det är viktigt att komma ihåg att låna pengar när du redan har skulder kan göra din situation värre om du inte har råd att betala tillbaka det lån du tar. Se till att du läser igenom alla villkor och avgifter innan du ansöker om ett lån och försök att välja en långivare som har rimliga villkor och räntor.

Viktigt tänka på om man vill låna pengar med skuldsanering

Om du vill låna pengar under en pågående skuldsaneringsprocess är det viktigt att du tänker igenom beslutet noga och överväger om du verkligen har råd att ta på dig ytterligare skulder. Här är några saker att tänka på innan du ansöker om ett lån under skuldsanering:

 1. Skuldsaneringsplanen: Din skuldsaneringsplan är en viktig del av din budget, och det är viktigt att du följer den för att säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka dina skulder enligt planen. Att ta på sig ytterligare skulder kan påverka din budget och göra det svårare att följa planen.
 2. Långivare: Många långivare ser skuldsanering som en hög risk och kan därför vara ovilliga att låna ut pengar till dig. Det kan vara en bra idé att söka efter långivare som specialiserar sig på att låna ut pengar till personer med skulder.
 3. Ränta och avgifter: Om du lyckas hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till dig under skuldsaneringen, kan räntan vara högre än för personer utan skulder eller betalningsanmärkningar. Det är också viktigt att kolla upp eventuella avgifter som långivaren kan ta ut.
 4. Betalningsförmåga: Innan du ansöker om ett lån, tänk igenom om du verkligen har råd att ta på dig ytterligare skulder. Se över din budget och säkerställ att du har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka lånet enligt villkoren.

Det är viktigt att notera att skuldsanering är en process som tar tid och kräver tålamod och disciplin. Att ta på sig ytterligare skulder kan göra det svårare att bli skuldfri och det är viktigt att tänka igenom beslutet noga och se till att det är rätt för din situation.

Undvik skuldsättning

Det är många svenskar som hamnar i den så kallade skuldfällan, vilket beror på att man antingen dragit på sig en massa stora utgifter utan att tänka efter eller att ens ekonomi plötsligt försämras drastiskt. Nu är det knappast så att det bara är smslån som gör att folk kan hamna i skuldfällan. Nej, enligt kronofogden är det mycket vanligt att studiemedelskulder, obetalda mobiltelefonräkningar och andra lån också hamnar hos dem.

Andra vanliga orsaker till skuldsättning är dyra elräkningar, obetald bilförsäkring som ger trafikförsäkringsskulder, skatteskulder och parkerings- och fortkörningsböter. I vilket fall som helst är det knappast kul att bli skuldsatt och därför ska vi ge dig några riktigt fina tips på hur du kan undvika det.

Tips för att undvika skulder

 • När du skaffar ett mobilabonnemang så skall du helst välja ett abonnemang med fast pris som gör att du har koll på kostnaderna.
 • Betala din trafikförsäkring för annars får du betala drygt hundra kronor om dagen i trafikförsäkringsavgift till trafikförsäkringsföreningen.
 • Snåla med din el och sänk värmen samt stäng av hemelektronik när den inte används och släck lyset i rum du inte vistas i.
 • Om du betalar tillbaka på studielån och har en låg inkomst är det mycket möjligt att du får betala mindre tills du tjänar mer.
 • Om du vill ta ett lån bör du göra en budget som du kan leva efter, du bör även ha lite marginaler för oförutsedda utgifter.
 • Betala det mesta du köper med egna pengar istället för att låna till det.
 • Det första du gör när du fått din lön är att betala dina räkningar, då det är bättre att leva snålt en månad än att räkningarna växer.
 • Spara lite pengar varje månad som du har som buffert för man vet aldrig när en oförutsedd utgift dyker upp.
 • Om du efter en påminnelse inte har råd att betala bör du kontakta fakturautställaren för att komma fram till en avbetalningsplan.
 • Om en skuld riskerar att hamna hos kronofogden och du inte har råd att betala skulden bör du försöka sälja något av värde.

Vanliga frågor och svar om skuldsanering

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en juridisk process som syftar till att hjälpa personer som har skulder som de inte kan betala tillbaka på egen hand att bli skuldfria. Processen pågår i fem år och innebär att personen betalar tillbaka så mycket som möjligt av sina skulder under den perioden.

Vem kan ansöka om skuldsanering?

Personer som har betalningssvårigheter och som inte kan betala tillbaka sina skulder på egen hand kan ansöka om skuldsanering. För att ansöka krävs det bland annat att personen har varit bosatt i Sverige i minst ett år, har gjort allt som är möjligt för att betala tillbaka skulderna, och har en realistisk plan för att betala tillbaka skulderna under fem år.

Vad är syftet med skuldsanering?

Syftet med skuldsanering är att hjälpa personer som har skulder som de inte kan betala tillbaka på egen hand att bli skuldfria. Detta innebär att personen får en chans att starta om ekonomiskt och leva utan skulder.

Hur ansöker man om skuldsanering?

Du ansöker om skuldsanering genom att lämna in en ansökan till tingsrätten. I ansökan beskriver du din ekonomiska situation och varför du inte kan betala tillbaka dina skulder på egen hand. Tingsrätten kommer sedan att utse en förhandlingsman som hjälper dig att upprätta en betalningsplan för de kommande fem åren.

Hur lång tid tar det att bli skuldfri genom skuldsanering?

Skuldsanering pågår i fem år och under den perioden betalar personen tillbaka så mycket som möjligt av sina skulder. Efter fem år kan personen bli skuldfri om denne har följt betalningsplanen och betalat tillbaka så mycket som möjligt av skulderna.

Vad händer om man inte kan följa betalningsplanen under skuldsanering?

Om du inte kan följa betalningsplanen under skuldsanering kan det leda till att skuldsaneringen avslutas och att du fortsätter att ha skulderna kvar. Det är därför viktigt att vara realistisk när du upprättar betalningsplanen och att inte ta på dig nya skulder under den perioden.

Kan man ta lån under skuldsanering?

Det är inte lämpligt att ta nya lån under skuldsanering, eftersom det kan leda till att du får ännu större skulder att betala tillbaka. Under skuldsanering är det viktigt att leva på en budget och inte ta på sig nya ekonomiska förpliktelser.

Vad händer om man får en betalningsanmärkning under skuldsanering?

Om du får en betalningsanmärkning under skuldsanering innebär det inte att skuldsaneringen avbryts, men det kan påverka din ekonomiska situation negativt och försvåra din möjlighet att betala tillbaka skulderna inom den utsatta tidsramen. Det är viktigt att undvika att få betalningsanmärkningar under skuldsanering och att försöka betala av skulderna enligt den upprättade betalningsplanen.

Vad händer när skuldsaneringen är avslutad?

När skuldsaneringen är avslutad kommer personen att vara skuldfri, förutsatt att denne har betalat tillbaka så mycket som möjligt av sina skulder under den femåriga perioden. Detta innebär att personen får en ny chans att starta om ekonomiskt och leva utan skulder.

Vilka är fördelarna med skuldsanering?

Fördelarna med skuldsanering är att personen som har skulder som de inte kan betala tillbaka på egen hand får en chans att bli skuldfri. Detta innebär att personen får en ny chans att starta om ekonomiskt och leva utan skulder. Skuldsaneringen ger också en möjlighet att få en mer stabil ekonomisk situation och att undvika kronisk skuldsättning.

Vilka är nackdelarna med skuldsanering?

Nackdelarna med skuldsanering är att det kan vara en tuff process som innebär att personen måste betala tillbaka så mycket som möjligt av sina skulder under en period på fem år. Det kan också innebära att personen får leva på en budget under denna period och att personen får begränsade möjligheter att ta nya lån eller krediter.

Hur påverkar skuldsanering min kreditvärdighet?

Skuldsanering påverkar din kreditvärdighet negativt och kan innebära att du har svårt att få nya lån eller krediter efter att skuldsaneringen är avslutad. Det är därför viktigt att vara försiktig med att ta på sig nya ekonomiska förpliktelser efter att skuldsaneringen är avslutad och att ha en sund och ansvarsfull ekonomisk livsstil.